Vyberte spôsob zostavenia:

Riadky horizontálne
Štvorce horizontálne
Tehly horizontálne
Ladder horizontal
Herringbone horizontal
Riadky vertikálne
Štvorce vertikálne
Tehly vertikálne
Ladder vertical

Vyberte tvar terasy:

Pravidelný
Ľavé odsadenie
Prevé odsadenie
Dve odsadenia

Vyplnte rozmery:

Výber vrstiev:Kalkulátor terasy © 2017

UPOZORNENIE! DOPORUČUJEME ZMENIŤ SMER VZORU ULOŽENIA

Prosím skontrolujte informácie a VEĽKEJ terase

POZOR! KONFIGURUJETE VEĽKÚ TERASU

Prosím skontrolujte informácie a VEĽKEJ terase